Loading...
ChemtrailsNieuws

NASA: eeuwrecord temperatuurdaling.

Het bureau dat alle data verzamelt rondom wereldwijde temperatuurontwikkelingen door de jaren heet het Goddard Institute for Space Studies. De cijfers komen specifiek van het GISTEMP-team binnen deze organisatie; een team dat zich bezig houdt met de metingen van oppervlakte-temperaturen van de Aarde. (Surface Temperature-analysis).  De gemeten zogenaamde Big Chill (grote afkoeling) tussen 2016 en 2018, bestond uit twee Little Chills: de grootste daling van vijf maanden ooit (februari tot juni 2016) en de vierde grootste (februari tot juni 2017).

Wanneer we een soortgelijke gebeurtenis van februari tot juni 2018 zouden beleven, zou de gemiddelde temperatuur wereldwijd zelfs onder het gemiddelde van de jaren tachtig worden gebracht. Februari 2018 was wereldwijd kouder dan februari 1998. Als iemand gaat beweren, dat -door de opwarming van de Aarde-  deze recente recordtemperaturen ontstaan, doordat de wereldwijde temperaturen grotere uitslagen vertonen, of met een moeilijk woord ‘volatieler’ worden, dan is dat niet waar. Deze volatiliteit/beweeglijkheid neemt namelijk zelfs AF..! De uitslagen -naar boven en naar beneden- worden dus minder groot..

Kijken we naar de maandelijkse gemiddelde temperaturen op Aarde sinds 2000, dan zijn die slecht 2/3 van wat deze waren in de jaren 1880 tot 1999. Maar toch zijn deze gegevens geen argument tégen de opwarming van de aarde. Twee jaar koelcycli, zelfs als ze records vastleggen zoals nu, zijn statistische geluiden in vergelijking met de langetermijntrend. Daarbij is de opwarming van de Aarde ook niet in de eerste plaats gebaseerd op de waargenomen opwarming; er liggen allerlei modellen, historische studies en andere wetenschappelijke gegevens aan ten grondslag. Wat dan wél het punt is? Daar komen we zo op.

Een ander punt is dat zowel februari 1998 als februari 2016, piek El Niño-maanden waren, waarbij zeer warm zeewater, de atmosfeer opwarmde, en de recorddalingen begonnen vanaf hoge pieken. En een diep dal en een hoge piek, maken natuurlijk al snel een ander gemiddelde. Maarr.. het is ook zo, dat er in de afgelopen eeuw veel andere piek El Niño-maanden waren, en dat geen enkele daarvan werd gevolgd door zulke dramatische afkoeling..!!

Het punt is dat statistische afkoelingsuitslagen, geen media-aandacht krijgen.
Ze passen niet in het geaccepteerde plaatje. De wereldwijde gemiddelde temperatuurcijfers komen maandelijks naar buiten en het blijkt, dat wanneer ze een nieuw top-heet jaar in de geschiedenis laten zien, dat een groot verhaal wordt in het nieuws. KIJK EENS, NIEUWE RECORDS..

Ook als de temperatuur een grote stijging laat zien, ten opzichte van de vorige maand, of dezelfde maand van het voorgaande jaar, dan is dat een groot nieuwsverhaal. En ook als ze een opeenvolging van opwarmende maanden of jaren vertegenwoordigen, is dat een nieuwswaardigverhaal.

Maar wanneer de cijfers een afkoeling tonen, van ongeacht welke soort, en er meer verkoelende maanden geweest dan opwarmende maanden sinds het begin van de antropogene opwarming – er is geen verhaal..!!

De grafiek die de zonnestraling toont, die op Aarde gemeten wordt. Let op het paarse vlak, dat naar rechtsonder afloopt. Dit vlak toont het negatieve verschil met het gemiddelde aan.. Voor veel wetenschappers HET bewijs dat we een stevig-koude periode tegemoet gaan.. Hoezo ‘Global Warming’..?!

Geloven we wat we moeten gelóven..??
Het publiek en de media gelóven en pleiten zelfs voor de idee van de opwarming van de aarde, in tegenstelling tot veel wetenschappelijke metingen en interpretaties. Het hangt allemaal té sterk af van de waarneming van de werkelijke temperaturen op de korte termijn. Wat telt, is natuurlijk de exacte positie van de Aarde op de tijdlijn van de koude/warmte-perioden.

Vooringenomen berichtgeving suggereert valselijk, dat de opwarming veel stabieler is dan deze is. Het zijn geen krankzinnige uitschieters, waarbij het ene record ná het andere wordt verpulverd. Kijk naar deze cijfers van het AFKOELINGSRECORD..! Als de wereldwijde temperatuur werkelijk een halve eeuw ononderbroken opwarming vertoonde – met alleen opwarmingsrecords – dan kunnen mensen met een genuanceerd beeld van plausibele toekomstige temperaturen niet als ontkenners worden afgedaan.

De jaarlijkse atmosferische CO2-niveaus zijn sinds 1960 in vrijwel een rechte lijn gestegen en als de temperaturen op Aarde met eenzelfde rechte lijn zouden stijgen, dan zou de link met de CO2-uitstoot direct en overduidelijk zijn. In feite gaat het om complexiteiten, die uiterst belangrijk zijn voor het analyseren van beleidskeuzes.

Dan is er het gevaar van verzet.
Stel dat de komende vijf maanden vergelijkbaar zijn met dezelfde vijf maanden in 2017 en 2016. Op een gegeven moment zal dan het nieuws uitlekken dat alle opwarming van de aarde sinds 1980 in tweeënhalf jaar is weggevaagd.. En dat recordmetingen op het gebied van afkoeling ongemeld bleven; in feite de krantenkoppen uit andere tijden, toen ze naar de opwarming verwezen..! Het doet denken aan de berichtgeving over de schietpartijen van de politie; als er een politieagent wordt gedood, dan resulteert dat in een aantal grote verhalen.

Over de moord, de jacht op de moordenaar, de begrafenis van de agent, het proces en de bestraffing van de moordenaar. Maar als een politieagent een burger doodt, wordt dit hele proces zelden gemeld. En als dat wel zo is, dan is het meetal in de context van een reactie van de gemeenschap op de moord, die dan weer snel omgeleid wordt naar politieprocedures en gemeenschapsverhoudingen, in plaats van de moord zelf..

Onwaarheden, leugens, grote leugens en… statistieken…!
Een kort verhaal voor mensen die statistiek begrijpen en gebruiken. Een verhaal over standaardafwijkingen. Want één manier om de vooringenomenheid in de berichtgeving te meten is door gebeurtenissen te rangschikken op basis van standaardafwijkingen. Dit is zeker niet perfect, maar het is wel een objectieve manier om berichtgeving over de opwarmings- en koelingsrapportages te vergelijken. De 0,56°C koeling van de laatste twee jaar is een 3,0 standaarddeviatie, gebaseerd op de laatste eeuw van temperatuurgegevens.

Een conventionele drempelwaarde is 2,0 standaarddeviaties, gebeurtenissen onder deze drempelwaarde kunnen suggestief, maar ook gemakkelijk willekeurig zijn. De twee Little Chills in 2016 en 2017 waren 3,5 en 2,7 standaarddeviaties. Vergelijk dat met de nieuwsaandacht als een record-warmtejaar in het nieuws is.

Dat gebeurt 12% van de tijd, een 1,2 standaarddeviatiegebeurtenis. De drie jaar records op rij (2014, 2015 en 2016)? Na een recordjaar zet 42% van de tijd het volgende jaar ook een record. Deze volgorde is dus een 2,1 standaarddeviatiegebeurtenis. Zes recordjaren, sinds 2000 zijn 1,7 in standaarddeviaties.

Als deze statistiek van standaardafwijkingen te abstract voor je is, denk dan eens aan het aantal keren dat er in het verleden iets is gebeurd. Het feit dat 13 van de 18 jaar sinds 2000 warmer waren dan enig ander jaar daarvoor, is verzadigd. 37 Van de 71 jaar sinds 1930, zijn gevolgd door 13 of meer van de volgende 18 jaar, die warmer waren dan enig vorig jaar. Dat is meer dan de helft van de tijd. (De start in 1930, 50 jaar nadat de wereldwijde temperatuurserie begint, om het betekenisvol te maken, dat een jaar warmer is dan alle voorgaande jaren)

Twaalf keer waren alle 18 jaar warmer dan enig jaar daarvoor en veel van die jaren waren er, voor de opwarming van de aarde begon. Vergelijk dat met de afkoelingsgebeurtenissen van de laatste twee jaar, en van februari tot juni 2016, waarvan geen van beide in een eeuw waren gebeurd; of de afkoelingsgebeurtenis van februari tot juni 2017, die slechts drie keer eerder was gebeurd..!

Klik voor onderbouwend artikel hier op de site

x
Oneerlijk rapportage geeft wereldwijde verwarring.. Dus.. 

Hoe moeten de wereldwijde gemiddelde temperatuurgegevens worden gerapporteerd? Hoe het ook gaat, het moet gewoon EERLIJK gebeuren.. En met het weglaten van essentiële gebeurtenissen, die achteraf zelfs als ‘draaipunten’ kunnen worden geclassificeerd, schiet niemand iets op. Behalve zij, die van deze ‘opwarming’ een geheime agenda uitvoeren..! Er moet dus evenveel aandacht worden besteed aan de opwarmings- als aan de koelterecords. De dekking moet gebaseerd zijn op hoe ongewoon de gebeurtenis is, niet op de vraag of het de steun voor favoriete standpunten bekrachtigt of niet.

Gewone gebeurtenissen die in het verleden, vóór de opwarming van de aarde, vele malen hebben plaatsgevonden, mogen niet worden beschouwd als bewijs voor de opwarming van de aarde. Mild ongebruikelijke gebeurtenissen, in het bereik van 2 tot 3 standaardafwijkingen, moeten worden gerapporteerd met sterke kwalificaties die weinig betekenis hebben, in vergelijking met het totale gewicht van het bewijs, vóór de opwarming van de aarde.

Zeer ongebruikelijke gebeurtenissen, 3 standaarddeviaties en meer, verdienen onderzoek, zelfs als dat betekent dat de lezer wordt belast met wat technisch materiaal. Temperaturen kunnen hier vandaan klimmen, dus deze ongewone verkoelende gebeurtenissen hoeven geen mainstream nieuws te maken. Maar tenzij dat snel gebeurt – en vergeet niet dat dit ‘slecht nieuws’ zou zijn – zullen verslaggevers over deze afkoeling moeten discussiëren, wat betekent dat ze een complexer verhaal moeten presenteren dan in het verleden gebruikelijk was. In de hoop, dat ze die taak überhaupt aankunnen..

Artikel:https://www.wanttoknow.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *