In een artikel gepubliceerd door Le Figaro ontkent Alain Bonnafous natuurlijk niet dat een dieselwagen ecologische nadelen heeft. Hij wijst er echter op dat diesels ook aanzienlijke pluspunten hebben ten opzichte van benzinewagens: ze stoten 15 tot 20% minder CO2 uit, een gas dat op zich onschadelijk is maar wel het broeikaseffect voedt, en aanzienlijk minder koolmonoxide (CO) en koolwaterstoffen; met uitzondering van benzo(a)pyreen, dat als kankerverwekkend wordt aanzien maar voornamelijk door oudere dieselmotoren wordt geproduceerd. En laat het nu zo zijn dat de auto-industrie het afgelopen decennium fors in “de diesel” heeft geïnvesteerd.

Bonnafous claimt dat wie vandaag een benzinewagen met directe injectie koopt, met een auto zal rondrijden die maar liefst 10 keer meer fijnstof uitstoot dan een moderne diesel. Misschien toch maar blijven oliestoken?

Artikel:https://gocar.be