Loading...
5GNieuws

Wat is 5g?

 

Aan de VN, de WHO, de EU, de Raad van Europa
en de regeringen van alle landen

Wij, ondergetekende wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit (__) landen, dringen dringend aan op een stopzetting van de inzet van het 5G (vijfde generatie) draadloze netwerk, inclusief 5G van ruimtesatellieten. 5G zal de blootstelling aan radiofrequentie (RF) straling bovenop de 2G-, 3G- en 4G-netwerken voor telecommunicatie, die al aanwezig zijn, aanzienlijk vergroten. RF-straling is schadelijk gebleken voor mens en milieu. De inzet van 5G vormt een experiment op mens en milieu dat is gedefinieerd als een misdaad onder internationaal recht.

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal?fbclid=IwAR1hNAbO9mGcLzIZFsf6eTI4MziX1FaHve7k_6lotWVOOp-KGNbJsYz52Vc

Brandbrief wetenschappers: 5G risico voor volksgezondheid. Waarom wij dit niet (mogen) weten

Eerst hadden we wifi, 2G, 3G en 4G. De gezondheidsrisico’s werden weggehoond en waarschuwingen van wetenschappers in de wind geslagen. Nu komt 5G. In augustus 2017 stuurden wetenschappers de Europese Commissie een brandbrief omdat volgens hen de volksgezondheid in het geding is. Wie deze brief leest krijgt koude rillingen van het dramatische toekomstscenario met daarin meer kans op o.a. kanker, neurologische stoornissen en leer- en geheugenstoornissen. Zelfs onze voortplanting is. https://judithsblogjes.wordpress.com/2017/09/08/brandbrief-wetenschappers-5g-gevaar-volksgezondheid/?fbclid=IwAR3vwNbvso2IeAK74olSMCt1jmOS4BMivOUrJKmUlOKjHVfHXRSYoHsMmvY

De wereldwijde uitrol van 5G is in volle gang, en we kunnen binnenkort nieuwe kleine zendmasten zien in de buurt van alle scholen, op elke woonstraat, verspreid door de natuurlijke omgeving en vrijwel overal. Maar de veiligheid van deze technologie staat serieus ter discussie, en er is een woedende strijd om te voorkomen dat de belastingbetaler de implementatie van 5G financiert. Het nieuwe cellennetwerk maakt gebruik van hoogfrequente radiofrequentie millimetergolven om gegevens met hoge bandbreedte te leveren aan elk apparaat binnen de zichtlijn https://www.wakingtimes.com/2018/10/05/5g-network-uses-same-emf-waves-as-pentagon-crowd-control-system/?fbclid=IwAR3Sy-tRKUpn2d1KPtS-kojumknPvxlNVFWWvNsR3MoeEOyO-kvwNxHD2yQ

Bron: https://www.essent.nl/content/particulier/klantenservice/meterstanden/mijn_meter/slimme_meter.html

De slimme meter

De slimme meter is een nieuwe generatie energiemeter. Net als uw huidige meter meet de slimme meter het elektriciteits- en gasverbruik in uw woning. Het verschil is dat de nieuwe meter de meterstanden automatisch door kan geven. Daarnaast biedt de slimme meter de mogelijkheid om zelf nauwkeurig uw verbruik te volgen, waardoor het makkelijker is om energie te besparen. (domme en onterechte argument of propaganda, zonder de gevaren te vermelden)

Wanneer krijg ik een slimme meter?

U krijgt vanzelf bericht wanneer de netbeheerder in uw wijk de oude meters komt vervangen. Het kan zijn dat u pas over een aantal jaar aan de beurt bent. U hoeft zelf geen initiatief te nemen, tenzij u eerder een slimme meter wilt hebben.

Wilt u weten wanneer u uw slimme meter precies krijgt? Netbeheer Nederland plaatst iedere week een planningsoverzicht op haar website, onder het kopje ‘Wanneer krijg ik een slimme meter?’.

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=0TiOx7_DVj0&fbclid=IwAR0e2An0uZ5uwtx0Alp_7zlS_JICSdAuNFQSKDu2q9WsQBAyrGRXge2fke4

Minister wil straling 5G-antennes beperken

Het ministerie van EZ gaat regels stellen voor de straling van zendmasten naar aanleiding van de uitrol van het G5 netwerk.

Minister wil straling 5G-antennes beperken

 

De gezondheid van de burgers moet beschermd worden. In ons land zijn nu geen vastgestelde limieten voor de straling van telefoonzendmasten. Dat schrijft het AD op basis van een document van het ministerie van Economische Zaken. De uitrol van het 5G-netwerk gaat zorgen voor een toenemend aantal antennes op straat. Bijvoorbeeld in lantarenpalen en bushokjes. Deze antennes hebben vaak een hogere capaciteit, maar een lager bereik. Voor een brede 5G-dekking zijn daardoor een stuk meer antennes nodig.

Alzheimer, tumoren en onvruchtbaarheid

https://www.arbo-online.nl/gezond-werken/nieuws/2018/03/minister-wil-straling-5g-antennes-beperken-10116354?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.89711839.552271608.1541666716-739746805.1529917071&fbclid=IwAR0mGRPB4o_5_MDmsiadGEOrGZKW7rEq6DFORYn-ZWhnMgIiOqH-q1Hl4aY

Geachte Directeur van Essent Mevrouw Suzan Schakenraad.

 

Video’s die laten zien dat 5G geen bestaansrecht heeft!

Geplaatst op 1 november 2018

Even een paar verhelderende video’s op een rij

Wat is IoT?
The Internet of Things, waar niemand op zit te wachten, wordt NU gepromoot door Amazon door een magnetron en een slim apparaatje wat je moet verleiden om verder in deze val te lopen. Terwijl jij druk wordt bezig gehouden met discussies rondom wintertijd, kernenergie of zwarte piet, wordt dit langzaam richting jouw gemeentebestuur geschoven. Die veelal ongeïnformeerd instemmen, ware het niet dat ze deze onderstaande informatie kenden. Als eerste over IoT. Deze jongen legt in een korte video helder aan je uit wat Internet of Things is en waar het nu staat.

http://www.verminder-electrosmog.nl/videos-die-laten-zien-dat-5g-geen-bestaansrecht-heeft/?fbclid=IwAR3Gkw46YVfg1SafD1MQYANSYgNPMW_RFEjL75vSb4j1QMDYpZpbi1DeSbM

Heden 31 Oktober 2018 Kreeg ik een brief van u bedrijf voor het plaatsen van de slimme meter.

Persoonlijk heb ik gelijk gebeld en deze eenzijdige afspraak van u bedrijf geannuleerd.

Ik zal u uitleggen waarom en welke consequenties dit voor u, Essent en andere energie aanbieders zal hebben.

Het prachtig stukje techniek wat op zulk slinkse wijze aan argeloze mensen opgedrongen wordt blijkt namelijk een genocide functie te hebben, het werkt over G4 netwerk en zal zonder  meer 5G en 6G compatibel zijn.

Wat dit betekend voor de argeloze klant ga ik u nu duidelijk maken:

U mooie praatjes van voordelen is een een richting verkeer met schadelijke levensbedreigende gevolgen.

Door hoogfrequente straling zou u te pas en on te pas alles kunnen uitlezen maar ook uitschakelen, met als neven effect dat het intern stroomnet van de klant als antenne gaat werken.

Wat betekend dat door inzet van de genocide meter mensen aan een hoge dosis schadelijke straling bloot gesteld worden.

U net als ik bestaat voor 65% uit water en 35% koolstof verbinding, waar door invloed van straling water de frequentie zal overnemen van de bron waar het aan bloot gesteld is.

Als gevolg hiervan zal de koolstof DNA verbinding gaan muteren tot KANKER, wat natuurlijk geheel in het Kabinet beleid past, want ziek zijn is een en zeker kanker is een lucratieve bedrijfsmodel waar de argeloze gebruiker aan bloot gesteld zal worden.

De frequentie waarmee water gaat koken is 2,45Ghz in een magnetron, maar de werkelijke straling is al vanaf 1Ghz zie afbeelding.

 

Nu zal het G5 netwerk:

Welke frequenties zijn aangewezen voor 5G?

In Europa zijn drie frequentiebanden geoormerkt voor 5G toepassing: de 700 MHz band, de 3,5 GHz band en de 26 GHz frequentieband. Daarbij is de 700 MHz band vooral geschikt voor Internet of Things-toepassingen. Door de relatief lage frequenties kan een zeer goede bedekking worden gecreëerd. Dit gaat echter ten koste van de datasnelheid die geboden kan worden. De 26 GHz band kan zeer hoge datasnelheden ondersteunen, maar is minder geschikt voor een dekkend netwerk, omdat er dan heel veel basisstations geplaatst moeten worden. De 3,5 GHz band is daarmee essentieel om 5G-datasnelheden te behalen met een betrouwbare bedekking in stedelijke gebieden.

Bron: https://www.5groningen.nl/over-5groningen/wat-is-5g

6G Netwerk is weer vele male hoger als 5G netwerk. Dus in samenwerking met mobile telecom aanbieders wordt er een onverantwoorde dodelijke straling op de argeloze consument losgelaten.

Want de straling zal het interne installatie netwerk van de klant mee lagen resoneren waarbij het hele huis en of leefomgeving tot een dodelijke val wordt voor de argeloze gebruiker van energie.

Bron: https://www.telegraaf.nl/nieuws/2728050/mysterie-rond-dode-vogels

Voor mij is dit geen raadsel of mysterie ik heb in de telecom sector gewerkt en weet waar ik het over heb.

Daar de vogels een veel kleinere massa hebben als mensen worden ze letterlijk gekookt door de intense straling van G5.

Ruim 100 maal de toegestane straling, Kanker is Big Business.

https://www.youtube.com/watch?v=GEx_d0SjvS0

https://www.youtube.com/watch?v=2DG3pMcNNlw
Met G5 netwerk zijn er meer stralingsbundels van 8×8 = 64 maal meer straling, maar er zijn ook meer masten en zenders die het tot een dodelijke Genocide techniek maken.

Je slimme meter kan een steunzender zijn voor G5 techniek.
Je zou selectief een slimme meter kunnen aansturen om extra straling te genereren bij mensen die je wil terroriseren.
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/russia/9022827/Russian-spy-rock-was-genuine-former-chief-of-staff-admits.html

Branden in de VS: https://citizen-soldiermagazine.com/californias-deadly-firestorm/
overal een smartmeter in combinatie laten bonen ongemoeid, huizen branden af door het eigen straling netwerk in huis.

U zal begrijpen dat dit een bloedserieuze aangelegenheid is met grote gevolgen.

De mensen hier in Landgraaf maar ook de rest van Nederland gaan opzettelijk ziek gemaakt worden mede door bedrijf in combinatie met de telecom aanbieders.

Wat kunt u en de telecom aanbieders verwachten?

Ik zal u persoonlijk, maar ook alle bedrijven die meewerken aan dit Genocide netwerk aansprakelijk stellen, met de bijbehorende schadeclaim voor ieder slachtoffer die kanker heeft of krijgt.

https://www.youtube.com/watch?v=Ua1QzJi6Cwc

Waarbij ik zal eisen dat er een omgekeerde bewijslast komt dat u en overige bedrijven zal moeten aantonen dat de mensen niet door u toedoen ziek zijn geworden.

Dit zal in samenwerking met de bond voor overheidszaken landelijk maar ook Europees aangepakt worden. http://bondoverheidszaken.nl/

Schade voor u bedrijf of telecom aanbieders zal in de 7 cijfers zitten per schade geval dat kunt u van me aannemen.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd waarbij u de kans heeft om met de uitrol van u blijde slimme meter te stoppen en daar waar ze reeds zijn te vervangen voor het oude onschadelijke type.

Het terug plaatsen van oude meters is veel goedkoper en klantvriendelijke.

Ik zie u reactie met grote belangstelling tegemoet.

Dit is een bedrijf zelfmoord door onkunde en gebrek van technische kennis, waarvan de directeur de eind verantwoording draagt dus bestuurders aansprakelijk is.
———————————————————————————————————–
Verdere uitleg die de werking onderbouwen en bij mogelijke rechtszittingen als bewijs zullen dienen.

Golflengte in Lambda λ van een signaal = C / F

C = een constante van de lichtsnelheid is de snelheid waarmee het licht en andere elektromagnetische straling zich voortplanten. In vacuüm heeft de lichtsnelheid (in SI-eenheden) voor alle frequenties de waarde C = 299 792 458 m/s.

Om te rekenen ronden we af C=3×10^8 = 300.000.000 m/s
F= frequentie van het signaal. 2.4 GHz = 2.400.000.000 per seconde

Hieruit blijk voor 2.4GHz is de golflengte=0.125m, dus 12.5cm

De Amplitude is bepalend voor de kracht van het signaalsterkte.

Het magnetisch veld is de straling in Fluks de veldsterkte.

Deze is bij de Slimme Meter 4 maal hoger als de toegestane norm.

Het is onzin om uit politieke en commerciële redenen deze normen te veranderen en de gezondheid van Mens, Dier, en Flora hiermee opzettelijk te willen beschadigen.

CEO’s van Bedrijven weten zelf soms niet eens hoe het werkt, en nemen door onkunde beslissingen die fatale gevolgen voor hun eigen handelen kan hebben omdat ze bestuurders aansprakelijk zijn voor de schade die in hun naam en bedrijf gepleegd wordt.

Echter het signaal voor 4G, 5G, 6G heeft geen Sinusvorm maar is een blokspanning, waarbij een nul toestand naar maximaal gaat en van maximaal naar nul.

Hierbij zal ik de toestand verandering de opgaande signaal boven het maximaal veldsterkte uitstijgen, dit heet Harmonische, een veel hogere frequentie waarbij het stuursignaal de bronfrequentie is.

Deze frequentie kan makkelijk 100 keer hoger zijn als het 4G, 5G, 6G signaal.

Frequenties waarmee de slimme meter aangestuurd wordt, en data straling in huis versterkt is niet echt gezond voor ons als mens.

https://www.iculture.nl/uitleg/5g-netwerk/

 

Het effect en eigenschappen van water in ons lichaam.

absorptiespectrum van water en zuurstof

In boven staande grafiek is te zien bij welke frequentie waterstof en zuurstof splitsen, en dat na gelang de hoogte van frequentie er veel minder energie nodig is om dit kritieke punt te bereiken.

 

22,5 GHz, 60GHZ, 120GHz, 180GHz enz. hebben minder energie nodig om het water te laten splitsen.

Hoe dit komt, heel eenvoudig, het betreft de lading van elektronen die verplaats wordt, als dit sneller gebeurd is de kritische massa eerder bereikt.

Stel een emmer van 10 liter / uur elektronen verplaatsen of 1000 maal 1 liter per uur omdat ik sneller kan leveren. Factor 100 verschil.

Water is een stof bestaande uit twee elementen, ieder element heeft een eigen atoom nummer en eigenschappen, zijn ze verbonden met andere elementen hebben ze een compleet andere eigenschap.

 

Dus door straling wordt van de 65% water waaruit wij bestaan in lossen atomen verander kunnen worden door hoge dosis stralingen die massa, frequentie en signaal sterkte afhankelijk zijn.

Hoe werkt een atoom

https://tweakers.net/nieuws/76949/cern-meet-deeltje-met-snelheid-hoger-dan-licht.html https://www.ad.nl/nieuws/deeltjes-opnieuw-sneller-dan-licht~ac536079/ https://www.scientias.nl/cern-deeltje-reist-sneller-dan-het-licht/  https://www.nu.nl/wetenschap/2671176/deeltjes-opnieuw-sneller-dan-licht.html https://www.nemokennislink.nl/publicaties/sneller-dan-het-licht-deeltjes-gevonden-1/

Smart Meter, Smart Fire: https://hiddeninthecrag.com/2017/12/09/smart-meterssmart-fires/

CERN-wetenschappers hebben misschien een speciale ontdekking gedaan, namelijk dat deeltjes sneller bewegen dan licht. De wetenschappelijke gemeenschap is in twijfel getrokken.

Klopt de relativiteitstheorie van Albert Einstein niet of is het een systeemfout?

Natuurkundigen gebruiken de OPERA-detector om deze deeltjes te detecteren. Deeltjes worden versneld in de bekende deeltjesversneller van CERN en racen dan naar OPERA, die neutrino’s detecteert. De GPS-gegevens van de OPERA deeltjesversneller laten zien dat de gemiddelde neutrino in 2,43 milliseconden een afstand van 732 kilometer aflegt.

Dat is ongeveer 60 nanoseconden sneller dan verwacht als de deeltjes zich met de lichtsnelheid verplaatsen.

Neutrino

Ga naar navigatie Ga naar navigatie Ga naar zoeken Ga naar zoeken Ga naar zoeken.

De neutrino is een elektrisch onbeladen subatomair, elementair deeltje. Het heeft een spin van 1/2 en is dus een fermion.

De neutrino is een lepton. De belangrijkste interactie die neutrino’s laten zien is de zwakke kernkracht: neutrino’s zijn niet gevoelig voor de sterke kernkracht of elektromagnetische interacties.

Omdat het neutrino zo weinig interactie met materie vertoont, gaat het bijna ongehinderd door gewone materie. Een blok lood zou een lichtjaar (ongeveer 9,5 triljoen km) dik moeten zijn om te voorkomen dat de helft van de neutrino’s erdoorheen gaat.

De meeste neutrino’s die de aarde bereiken komen van de zon. Per seconde wordt elke vierkante centimeter ruimte in de buurt van de aarde, die loodrecht staat op de richting van de zonnestralen, door 65 miljard zonne-neutrino’s gepasseerd; dit zijn elektronenneutrino’s. De meeste neutrino’s die de aarde bereiken komen van de zon.

Het neutrino is een elektrisch ongeladen subatomair, elementair deeltje. Het heeft een spin van 1/2 en is daarmee een fermion.

Het neutrino is een lepton. De voornaamste wisselwerking (interactie) die neutrino’s vertonen is de zwakke kernkracht: neutrino’s zijn niet gevoelig voor de sterke kernkracht van elektromagnetische interacties.

Doordat het neutrino zo weinig wisselwerking vertoont met materie, gaat het bijna ongehinderd door gewone materie heen. Een blok lood zou een lichtjaar (circa 9,5 biljoen km) moeten zijn om de helft van de neutrino’s die erdoorheen gaan tegen te houden.

De meeste neutrino’s die de aarde bereiken, zijn afkomstig van de zon. Per seconde wordt elke vierkante centimeter van de ruimte in de nabijheid van de aarde, die loodrecht op de richting van de zonnestralen staat, gepasseerd door 65 miljard zonnen neutrino’s; dit zijn elektron-neutrino’s.

De samenstelling van ons lichaam

 

De onderstaande afbeeldingen zijn voor de beeldvorming.

Wanneer elektronen om een kern draaien, zullen de elektronen zelf ook om hun eigen as draaien, waardoor krachtvelden en lijnen ontstaan die elkaar in balans houden.

Deze worden van elkaar gescheiden door het elektromagnetische veld dat ze zelf genereren om niet met elkaar in botsing te komen.

Een elektron kan alleen om een kern draaien als het in beweging wordt gezet door een natuurlijke bron van elektromagnetische energie door de kern die dan veel sneller zal moeten draaien, in tegengestelde richting als het elektron om zijn eigen denkbeeldige as draait.

Hoe krachtlijnen werken.

Als mijn berekening juist is, dan is de snelheid van een Neutrino 55 keer sneller dan licht (foton), ik heb 300.000 km/sec en 1 : 0,00000000000006 = 16.666.666.666 km/sec = 55,55 keer sneller berekend met de 60 nano-seconden die de neutrino sneller is dan verwacht volgens de proeven die het wetenschappelijk team van CERN vastgelegd heeft.

Ik heb het sterke vermoeden dat de kern van een atoom door de Neutrino wordt gedraaid, want als er alleen al 65 miljard van de zon vrijkomt, dan hebben we de resterende straling van andere sterren niet eens geteld.

Dan mis ik nog een schoonheidsfoutje, de temperatuurfactor in dit verhaal.

Je zou het niet zeggen als je zo naar de dingen om je heen kijkt, maar materie bestaat voornamelijk uit lege ruimte. Dus ook een atoom. Maar uit hoeveel lege ruimte bestaat zo’n deeltje?

Neem een atoom uit het eenvoudigste element: waterstof. Het bestaat uit twee deeltjes: een proton, dat de atoomkern vormt, en een elektron, dat er (als het ware) omheen cirkelt. De afstand tussen die twee deeltjes blijkt enorm: als je het proton vergroot tot de grootte van een oranje, ligt het elektron op een afstand van maar liefst 5 kilometer. De rest van het atoom is dus in principe leeg.

Zou je al die ‘overbodige’ lege ruimte uit atomen wegdenken, dan neemt materie opeens veel minder ruimte in beslag. De hele mensheid kan dan bijvoorbeeld worden samengeperst tot een kubus ter grootte van een suikerklontje.

Het zal duidelijk zijn dat dit onmogelijk is, want in de meeste gevallen heeft onze EGO heeft meer ruimte nodig. https://www.youtube.com/watch?v=WEb2xMBRiHo

De snelheid van de rotatie van de aardkern is 20 minuten 27 seconden met een diameter van 1200 Km, de buitenrotatiesnelheid is meer zoals bij MAG 9, hierdoor ontstaat de door de verschillende elementen wrijving van het aardmagnetisch veld met een vermogen van ongeveer 500 MEGA Watt/h.

De aarde draait naar het oosten, en neemt de aardkorst mee als een slippende koppeling, zodat hij ongeveer 24 uur draait. De ionosfeer heeft aan de zonzijde een temperatuur van ca. 2260 Kelvin en aan de schaduwzijde ca. 10 Kelvin.

De straling van de zon wordt doorbroken door het prisma-effect van water op het licht. (regenboog) zodat schadelijke straling wordt tegengehouden.

Als mijn logica juist is dat bij harde elementen de doorvoerfrequentie hoger is, hebben we 3 aggregatietoestanden, vaste vloeistof en gas. Dan lijkt het me dat het weer nooit uit het westen kan komen, afgezien van het Coriolis-effect.

https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/coriolis-effect/

We weten hoe de Schumann resonantie tot stand komt, dankzij het aantal ontladingen per 24 uur over de hele wereld. Dit is altijd 7,83 Hz geweest.

Nu is het vele malen hoger, waardoor de overbrugging in onze slaaptoestand veel hoger is omdat onze hersenen dan weer op 4 Hz overschakelen. Daarom zouden we meer gegevens kunnen verwerken omdat deze frequentie nu hoger is.

Ik heb hier wel een verklaring voor, heb er jaren na gezocht om een basis te hebben voor mijn uitvindingen.

Terug naar de atomen, deze kunnen veranderd worden door een elektron toe te voegen met hoge frequenties, dit noemt men ioniseren.

Het onweerlegbaar bewijs de Slimme Meter met het signaal aan eigen klant netwerk.
Domme meter en bedrijven die het opdringen, zijn aansprakelijk.

https://www.youtube.com/watch?v=y4JDEspdx58

Ioniserende straling is straling die voldoende energetisch is om een elektron uit de buitenste schil van een atoom weg te slaan. Hierdoor krijgt het atoom in totaal een positieve lading in plaats van een neutrale lading, het atoom wordt geïoniseerd, en wordt een ion. Wikipedia

Alle stoffen hebben een eigenschap dat de terug gaan tot atomen bij de juiste resonantie frequentie zeker water maar ook bij andere stoffen waaruit wij bestaan, dan gaat het DNA wat een Koolstof verbinding is ioniseren of muteren tot KANKER.

Zie de proef met aardbeien en een wifi router.

https://www.youtube.com/watch?v=J334jtMlF00

Het kan toch niet zo zijn dat we op een stiekeme manier opzettelijke wijze ziek gemaakt worden om commerciële belangen te dienen, voor multinationals, Big Pharma en zorgverzekeraars waar afgedankte politici hun toevlucht hebben.

Big Pharma – WantToKnow.nl

https://www.wanttoknow.nl/dossiers/gezondheid/big-pharma/

26 okt. 2018 – De farmaceutische industrie of ‘Big Pharma‘ voldoet aan ALLE criteria van de definitie van ‘georganiseerde misdaad’

De mens is normaal bij geboorte vrij van zware metalen, echter door vaccinaties en het opzettelijk veroorzaakte lucht vervuiling in het Chemtrails programma Albedo, of Solar Radiation Management, dat de regering doelbewust doet om ons ziek te maken, maar ook omdat deze zware metalen elektrisch geleidend zijn.

Waardoor we nog meer last hebben van gevaarlijke hoge straling.

We worden opzettelijk door eigen overheid vergiftigd, bestraald en in de armoede gehouden om hun eigen macht niet te verliezen.

Bedrijven werken hier uit winstbejag aan mee zoals Telecom en Energie aanbieders.

6G: Europese Unie werkt nu al aan opvolger van 5G – BTG

https://www.btg.org/2017/11/08/6g-eu-werkt-aan-opvolger-5g/

8 nov. 2017 – Nu al wordt duidelijk dat de bestaande frequentiebanden niet … een minimale snelheid van 100 MBit/s (overal in het netwerk) brengen.

Bij 5G netwerk zitten we reeds 20 maal boven de 2,4GHz dus de golflengte is dan 20 maal korter al de 12,5 cm dus zal deze 6,25 mm zijn, waardoor we een kooi van Faraday moeten hebben met mazen van onder de 3 mm als we ons tegen deze aanslag op onze gezondheid willen beschermen.

Bij 6G is deze stralingsterreur geheel funest en 100% dodelijk voor alles wat leeft.

Om het data netwerk niet over te belasten zal dit signaal opgedeeld kunnen worden in tijdvakken van 20KHz waardoor veel apparatuur van klanten als data verzamelaar voor bedrijven en geheimendiensten gaan fungeren.

Overheden hebben de bevolking verkocht en verraden aan een niet gekozen verzameling van Multinationals met als spreekbuis de corrupte opgedrongen EU, als uitvoerend orgaan van de globalisten.

De Multinationals en EU zien ons als handelswaar en niet als mens met een zelfbeschikkingsrecht.

Beste bestuurders van energiebedrijven, nu het jullie duidelijk verteld is hoe het werkt, wat de gevolgen zijn, maakt dat jullie als kennisdrager en eindverantwoordelijke voor de slimme meter bijdragen aan het opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel veel schadeclaims kunnen verwachten door deze stralingsterreur.

Iedereen zal een aangifte kunnen doen tegen u als bestuurder en uw bedrijf wegens dit onverantwoordelijk gedrag.

Telecom bedrijven kunnen ook op deze manier veel schadeclaims verwachten, uiteraard met omgekeerde bewijslast voor alle betrokkenen en bedrijven, dat u moet aantonen dat dit niet door toedoen van u actie is gekomen.

Het mysterie van vogels die uit de lucht vallen lijk me nu wel opgelost.

Op dit moment worden ook in mijn appartementen complex de meters vervangen, waarbij ik ook slachtoffer ben, ondanks ik deze slimme meter geweigerd heb.

Dus maak ik gebruik van mijn recht om €1000 per dag te eisen zolang ik blootgesteld ben aan u stralingsterreur plus u mag 100% voor de gevolgschade van mijn gezondheid opdraaien.

In feite hoef ik me niet meer te verzekeren, want Delta Lloyd en andere verzekering maatschappijen zullen dit niet dekken of uitbetalen bij komende claims, wat betekend dat u bedrijf nu eigenlijk al failliet is. Want dit is een van te voren ingecalculeerd risico dat u had kunnen voorkomen.

Wat inhoud dat de veroorzaker hier 100% aansprakelijk zal worden gesteld, in dit geval de energiebedrijven en Telecom bedrijven, wat onherroepelijk zal lijden tot hun faillissement.

Onbedoeld is hier een verdienmodel ontstaan voor de consument die het slachtoffer is van deze opgedrongen techniek en slimme meter waar de klant niet om heeft gevraagd.

Ik sommeer namens mij zelf en alle klanten, om per direct te stoppen met het plaatsen van deze slimme meter, en waar deze ondingen reeds zijn weer de oude analoge meter terug te plaatsen op u kosten.

Het personeel van Volta Limburg is zo gehersenspoeld dat deze monteur verteld dat we verplicht zijn om de meter te accepteren, deze namaak techneut heeft geen enkele kennis van waar hij mee bezig is door zijn beperkte kennis en intelligentie.

Ik hoop dat u gaat beseffen dat alle bedrijven die mee werken aan deze ongevraagde agenda, zowel civiele als ook strafrechtelijke vervolgingen tegemoet kunnen zien.

———————————————————————————————————–

Voorbeeldbrief aan u energie leverancier. Laat dit niet langer toe.

Zelf even de juiste gegevens invullen en opzoeken op google voor de juiste naam van directeur.

Woonplaats 6 November 2018

Aan Directeur …Eigen Naam…….  Energie leverancier: …Nuon…Essent ????…………….

Afzender Eigen naam  klant nummer ……101010101011…………………..

Onderwerp: verzoek weg halen Slimme meter

Geachte Heer / Mevrouw ……Directeur van…………………..

Ik ben door u bedrijf misleid met het moeten accepteren van een Slimme Meter.

Mijn verzoek is in eerste instantie aan u persoonlijk, daar u bestuurders aansprakelijk bent.

Door uitgebreide informatie https://slimmemeter-g4-g5-g6.blogspot.com/ acht ik het onverantwoord dat deze opgedrongen meter nog langer in mijn woning hangt.

Ik geef u 14 dagen de tijd om deze meter te vervangen voor een veilige oude meter op uw kosten.

Uw en u bedrijf hiermee een contract met mij aangaat op mijn voorwaarden.

Mocht u geen gehoor geven aan mijn verzoek, u stilzwijgend akkoord gaat met mijn claim van € 1000 per dag dat de verfoeilijke meter hier blijft hangen.

Dit zal veel civiel rechtszaken gaan opleveren die u nooit kunt winnen.

Tevens stel ik u persoonlijk en u bedrijf 100% aansprakelijk voor de gezondheidsschade die ik nu loop door deze gevaarlijke meter.

Neurologische schade, evenwicht stoornis, Kanker alles vormen van klachten ook de onverklaarbare hoofdpijn heb en slecht slaap, dank de meter terreur.

Waarbij alle opgelopen gezondheid schade geclaimd zal worden met een omgekeerde bewijslast, zodat u moet aantonen dat klachten niet door de slimme meter veroorzaakt zijn.

Gezien de uitvoeringen info lijkt me dit niet haalbare voor u en uw bedrijf.

5G is een dodelijke techniek waar de argeloze gebruiker opzettelijk aan wordt bloot gesteld.

Ook al werkt deze meter op afstand met 4G, 5G, 6G alles is digitaal te schakelen, waarbij mijn hele elektrische installatie dit signaal mee kan uitstralen wanneer de telecom aanbieder dit wil, door de dodelijke 5G, 6G techniek door controle drift van de corrupte overheid.

De drogreden waarom het zulk goed

product is, is erg eenzijdig, met een blijk van onprofessioneel handelen van u
bedrijf

Ik verwacht binnen 14 dagen een afspraak voor de Slimme Meter te komen

vervangen.

Ook dient u de meter bij de buren te vervangen daar dit ook mijn woning beïnvloed door de gevaarlijke versterkte 4G en 5G, 6G straling.

Alles in huis met een wifi web interface is door de telecom aanbieder te benaderen en te beïnvloeden middels
het Mac adres en IP Adres van de ongevraagde aansluiting, wat weer tegen de
privacy wet van de EU is en een claim van € 20.000.000 op gelegd kan worden.

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

 

Uw claim geen data aan derden door
te geven heeft u helemaal niet in de hand, en bent u overgeleverd aan de
grillen van Telecom aanbieders. Dit maakt dat u hier opzettelijk valse beloften
doet die u nooit waar kunt maken, en we kunnen zien als een poging tot
oplichting misleiding met voor ons vergaande gevolgen.

 

 

Hoogachtend

 

Ik kan me goed voorstellen dat jullie dit niet hebben zien aankomen.———————————————————————–

 

Hoe de Rechter te overtuigen van de schadelijke werking van straling door de slimme meter en 5G.

Met 5 aangewezen verplichte vrijwilligers uit de politiek dit mogelijk hebben gemaakt met commissie stiekem.

De Rechter natuurlijk totaal onafhankelijk van politiek 100% integer zou met dit voorstel goed te overtuigen zijn, door in de rechtszaal het merkbaar bewijs aan te tonen.

Mooier kan het toch niet om duidelijk te maken dat het effect gelijk merkbaar is.

 

Ferdinand Grapperhaus = hersen volume van Eric Wiebes en Jesse Klaver samen.

Edelachtbare zo als u ziet heeft dit niets met persoonlijke intelligentie te maken enkel fysiek.

Ik zal een magnetron mee nemen zonder deurtje, we gaan zien dat het eerste resultaat van Grapperhaus, duidelijk significant langer duurt als bij Wiebes en Klaver.

De aantoonbare schade zal mee vallen daar het landsbelang en onze gezondheid voorop staan. Het is een kwestie van massa dat verwarmd gaat worden eer ze net als een doodvogeltje neervallen.

Met Mark Rutte en Koning WA doen we de vervolg proef, wel voorzichtiger om subtiele effecten aan te tonen, met de helft van de tijd zal Rutte verzen uit de koran opdreunen en WA het Wilhelmus achterste voren in perfect Duits zingen, met de Nederlander bestaat niet.

Geachte Edelachtbare zo ziet u dat dit niet te maken heeft met een gezond brein of een door politiek correcte ziekte aangetast misdadig brein. Het effect is op ieder levend wezen gelijk.

Een bijkomstig effect is de positieve bijwerking voor Nederland die onder het juk van deze Bilderberg boeven uit komt.

Want wij als mens hebben een lichaamstemperatuur van 37ºC als we gezond zijn, bij 42 ºC leggen we het lootje, dit komt omdat onze witte bloedlichaampjes dan gaan stollen en de hersenen geen zuurstof door doorbloeding meer krijgen.

Zo werkt het ook bij de vogeltjes, maar dan veel sneller, zodat ze dood uit de lucht vallen.

Het maakt mensen dommer, wat merkbaar is in politieke opvattingen, de een kan niet rekenen, de ander ziet geen gevaar door ISIS, de ander steunt radicalen Terreur om het land kapot te maken, chaos en ellende te veroorzaken.

De Rechter zal we zelf moeten zorgen dat de rommel die achter blijft op juiste wijze ont zorgt wordt van de 5 vrijwillig aangewezen proefpersonen als het bewijs is geleverd.

Ik hoop dat deze Rechter buiten zijn integriteit ook gevoel voor HUMOR heeft, dat maakt heb tot een geestelijk gezond evenwichtig mens en geen gevoelloze robot uit naam der koning.

Dan het aspect voor ongevraagde zonder toestemming toegang tot diverse huishoudelijke en media apertuur, voor bedrijfsspionage en marketing.

Men heeft onbelemmerd toegang tot hightech die in huis bij de inboedel hoort, zonder dat iemand moet langs komen om deze met de smart meter te moeten verbinden, dit heeft de fabrikant van de producten vrijgegeven aan de telecom aanbieders.

Wiens belangen worden hier op slinkse wijze bedient?

http://stralingsleed.nl/blog/de-telecomwereld-test-het-5g-mobiele-netwerk-al-sinds-2016-in-nederland/?fbclid=IwAR1RWr5jJi7B1ABESlfUhjIW7bWBuD2ML2rUDBwx1lpt-ocxgwm1dA1HN7E

https://www.emerce.nl/wire/kpn-shell-partners-testen-industrile-5gtoepassingen-rotterdamse-haven 

Stel edelachtbare, u heeft een geile bui en wil u vrouw verwennen, waar een TV staat, zonder dat u het weet en toestemming heeft gegeven is deze film klaar voor chantage, waardoor u niet meer onafhankelijk objectief recht kunt spreken.

Ik kan me niet voorstellen dat u dit erg prettig zal vinden om se spannende momenten op YouTube terug te zien.

Georg Orwell zijn voorspellingen zijn ruim overtroffen.

Mocht u over enige intelligentie beschikken met het gezonde dosis schaamte is dit een vorm van gezonde defensieve emotie.

Daarbij komt dat de toeschouwer u helemaal niet in het Zorro zwart met wit befje wil zien beffen, ik moet er niet aan denken om dit gepruts aan te zien. Als het dan ook nog niet eens u eigen vrouw is zijn thuis helemaal de rapen gaar.

Niet zo slim om z’n meter in huis te hebben, ook pedofielen vallen sneller door de mand.

Voor deze misdaad gepleegd in het geniep is ieder mens, dier, planten slachtoffer ongeacht welke functie met bekleed of hoe groot het EGO en Narcisme ook is, ontkennen heeft geen enkele zin.

Iedereen is slachtoffer van deze geniepige GENOCIDE poging door de OVERHEID.
te herkennen met de weerberichten, als of we achterlijk zijn.

Men verteld leugens en PROPAGANDA, wie de overheid vertrouwd is niet goed bij zijn hoofd.

Hier een demonstratie van Groen Slinkse Domheid, heeft deze malloot geen IQ test af hoeven leggen om zich volksvertegenwoordiger te mogen noemen, hij is een multinational vertegenwoordiger net als de rest van de Bilderberg Maffia en Van Amsberg familie.

De Klimaat verandering komt niet door het CO2 maar door weetmanipulatie door en met de steun van de overheid, om ons Groen Slinks te onteigenen.

Groet een van de miljoenen slachtoffers.

 

Artikel:www.slimmemeter-g4-g5-g6.blogspot.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *